logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista ARCA, Nr. 1-2-3 / 2019 

CRONICA LITERARĂ


logo Alice Valeria Micu
Călătorul fără oprire
Antologiile de autor sunt adesea o mângâiere vanitoasă a ego-ului pentru poetul care îşi vede concentrate între copertele aceluiaşi tom cele mai reuşite poeme publicate, cărora le adaugă, cu parcimonioasă grijă, câteva inedite. Cu totul altfel stau lucrurile când e vorba de poeţii al căror spirit critic jalonează parcursul creator cu volume memorabile. Antologia Poezii 1971-2018 a lui Adrian Popescu
... mai departe


logoLuis S. Krausz
Geografia transcendentă
Proza românului Mircea Cărtărescu recuperează dimensiunea mitică a conştiinţei şi clădeşte propriile ei lumi
În eseul intitulat Modern novels (Romane moderne), publicat pe 10 aprilie 1919 în suplimentul de cultură din ziarul „Times” de la Londra, Virginia Woolf îi acuza pe scriitorii englezi cunoscuţi de pe vremea sa, precum Herbert G. Wells
... mai departe


logo Radu Ciobanu
Elogiul nisiparniţei

M-a preocupat întotdeauna, întrucât o consider în cel mai înalt grad elocventă, geneza cărţilor care au sfârşit prin a mă cuceri, dându-mi sentimentul că sunt mai înţelept şi devenindu-mi „cărţi de căpătâi”. Procesul e tainic, aparent (sau realmente?) ezoteric
... mai departelogoLucia Cuciureanu
De data asta, la rece, despre Profesor
De la cursul de lingvistică generală din anul I n-am lipsit niciodată, im presionată de spectacolul de idei pe care-l realiza G.I. Tohăneanu. Îmi amintesc şi acum de primul meu examen şi de satisfacţia cu care profesorul mi-a pus nota 10 în carnet, sub privirile încântate ale asistentului Dumitru Craşoveanu.... mai departelogoVasile Dan
Un
poemation
Sub un titlu mai degrabă antipatic, dacă nu şocant (e greu de învins această senzaţie de refuz, ca să mă exprim aşa, a lecturii din partea cititorului ce ţine în mînă o carte astfel denumită), Traian Ştef publică... mai departe


logoRomulus Bucur
„dar sîntem acasă”
S-a spus despre recenta carte a lui Vasile Leac, apreciată drept una din apariţiile poetice remarcabile ale anului trecut, că reprezintă o reinventare a autorului. Primul semn ar fi substituţia numelui, Vasile, cu iniţiala V.
... mai departeDIALOG


logoCioran văzut de la Buenos Aires
Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Alina Diaconú

... mai departe 

ARTE VIZUALE


logoCarmen Neamţu
Când acasă nu mai e nicăieri
În prezent conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” din Braşov, Mihai Ignat (n. în 1967) a debutat ca dramaturg, la 36 de ani, la Radio BBC, cu Crize. Încă o poveste de dragoste. Piesa fusese nominalizată, în 2003, la International Radio Playwriting Competition, concurs al BBC Londra.... mai departePOEZIE

Costel Stancu ...mai departe

Ioan F. Pop ...mai departe

Mihai Kantzer ...mai departe

Eugenia Groşan ...mai departe

Constantin Butunoi ...mai departe

Nicoleta Bărbat...mai departePROZĂ


Dana Gheorghiu
Colonada
Memoria localnicilor – şi a unora dintre fidelii Staţiunii – a conservat, în schimb, şi alte întâmplări. Poate că nu atât de importante, de notabile, însă pline de acel fior care, întotdeauna, cuprinde inimile şi le apropie, atunci când oamenii devin martorii unei poveşti de dragoste. ...mai departeRESTITUIRI


Dan Demşea
Amintirile „Unchieşului”
(partea a doua: august-decembrie 1916)
Dacă autorul însemnărilor sale, de Jurnal zilnic, nu le-ar fi dictat nepoatei sale imediat după accidentarea mâinii sale drepte, el nu ar fi reuşit să dea la tipar în anul 1926, la Tipografia Diecezana din Oradea, voluminoasa carte, de 519 pagini, intitulată laconic: Episcop Roman R/omulus/. Ciorogariu, Zile trăite
... mai departe


logoHoria Truţă
Monumente publice cu imaginea Sfântului Ioan Nepomuk
Solicitarea ofensatoare a regelui Wenceslas al IV-lea suveranul Boemiei de a i se comunica secretele enoriaşilor obţinute în urma spovedaniei şi în mod deosebit ale soţiei sale regina Sofia, a fost întâmpinată de preotul praghez Ioan Welflin originar din satul Nepomuk cu un categoric non licet (nu este îngăduit)...mai departe
LECTURI PARALELE


logoIunian Popean
Lumea lui Ovidie
Din primele rînduri de scrisoare, aflăm cu tristeţe că pe la anul 16... în Ţara Moldovei se întîmpla iar o schimbare de Domn, de fapt o tentativă la care luau parte oşteni turci trimişi de Sultan, tătari, unguri şi leşi ... mai departe


logoGheorghe Mocuţa
Corabia Minervei
Care este secretul călătoriilor prin timpul şi spaţiul vieţii şi al poeziei Minervei Chira, nimeni nu ştie cu precizie. Poeta din Negreni este una dintre cele mai mari vilegiaturiste ale generaţiei sale.... mai departe
ZONA F & SF


logoLucian-Vasile Szabo
Anticipaţie şi ficţiune speculativă
Un alt fel de viitor. Ficţiunea speculativă românească, în special pe componenta science fiction, are un eşafodaj critic şi analitic solid, prin contribuţia unor nume importante: Mircea Opriţă, Cornel Robu, Ion Hobana sau Florin Manolescu.... mai departeGLOSE


logoRomulus Bucur
Cartea scrisoare
Editura Spandugino este o editură de nişă: publică puţine titluri pe an, are un portofoliu redus de autori, şi scoate cărţi în condiţii grafice excelente.... mai departePRE-TEXTE


Constantin Dehelean
Despre derizoriu (şi unele întrebări la care s-ar putea răspunde)
Cuprinderea şi definirea ariei culturale, prin globalizare sau prin specific naţional, prin grup, prin generaţie sau prin individualitate, cât şi definirea originalităţii acestei subtil perimetru – acum când nu mai contează dimensiunile localismului... mai departe
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS


Poezia slovacă de azi


Miroslav Bielik... mai departe

Ján Tazberík... mai departe