logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista ARCA, NR. 1-2-3 (298-299-300) / 2015

 

451 FAHRENHEIT

index

Articolele lui Lucian Vasilescu, publicate în «Ziarul de duminică» sînt de cele mai multe ori interesante. Incitante. Simpatice. Bunăoară, Cercul poeţilor dispăruţi. Două abordări , «Ziarul de duminică»/ 30 ianuarie 2015...mai departe

 

CRONICA LITERARĂ

 

Gheorghe Mocuţa

Plăcerea lecturii/ farmecul scriiturii

Un remake după Istoria critică
Reacţiile pe care le-a stârnit incitanta Istorie critică a litera­turii române au lăsat să se înţeleagă nu numai nevoia unui asemenea studiu de anvergură, cu formulări îndrăzneţe şi memorabile, neîntâlnite de la Călinescu încoace (e adevărat că limpezimea nu a fost punctual forte al divinului critic) ci şi iminenta revizuire, din mers, a propriei viziuni despre o istorie a literaturii...mai departe

 

Vasile Dan

Alte poeme negre

Aurel Pantea îşi continuă seria poemelor negre cu O înserare nepămînteană. Între un vaiet de Iov absolut solitar în durere, de fapt în limbaj/ limbaje/ graiuri, şi un fel de bocet-blestem de sine însuşi spaţiul pentru respiraţie al acestei poezii e tot mai subţire. Asfixia pare tot mai aproape: „Nu ajunge urletul,/ nici tăcerea,/ între un da asurzitor/ şi un nu indiferent/ cineva, tot timpul,/ se pregăteşte de moarte” (p. 21). Fiecare poem, oricît de dur ar suna, e, pentru coperta, un ritual funebru la propriul său căpătîi....mai departe

 

Lia Faur

Ardelencele

Titlul acestui articol nu e dat de imaginaţia mea, ci de cea a lui Al. Cistelecan, criticul literar de la Târgu-Mureş, născut la Aruncuta, comuna Suatu, jud. Cluj. Vin cu aceste detalii, deoarece şi ardelencele domnului Cistelecan vin din zone interesante, prima, Maria Suciu-Bosco, tocmai din Ucurişul Bihorului. Dacă cineva s-ar putea întreba de unde ideea cu pomenirea unor ta­lente literare, mai mult sau mai puţin uitate, aflaţi că domnia sa a dorit să se facă arheolog, ceea ce i-a şi ieşit în cel mai original mod. Ne bucurăm că nu şi-a dorit să fie detectiv.... mai departe

 

Romulus Bucur

Cartea Călătoriei

Bineînţeles că n-am citit de la început nota de pe coperta a patra a cărţii*, ci doar atunci cînd am pus-o jos să mă gîndesc la proaspăta lectură. Şi, într-un fel, mi-a confirmat observaţia iniţială: avem de-a face cu trei straturi ale poeziei, marcate (tipo)grafic. Mai întîi, o notaţie. Apoi, o revelaţie, de regulă introdusă prin Şi atunci am ştiut şi marcată prin cursive. După aceea, o călătorie, prin spaţiu şi, implicit, prin timp, pe care ne-o evidenţiază combinaţia dintre aldine şi cursive.... mai departe

 

Petru M. Haş

Cu figuri şi cu imagini

Cu figuri şi cu imagini este recenta carte de poeme a Anei Pop Sîrbu, adevărat labirint oniric, dovedind că, dorind să elucidezi ceva, ai parte de rătăciri profitabile, cum ar fi pierderea elevată a timpului, formă autentică, aproape insesizabilă, de mântuire. Propriu-zis, în această carte se împărtăşesc cel puţin doi autori: Ana Pop Sîrbu, Versuri & Ilie Gyurcsik, Reversuri . Nu trebuie omis al treilea: Starea de poezie (Postfaţă de Rodica Bărbat).... mai departe

 

 

ACCENT LIRIC

 

Pavel Gătăianţu – Hotel Balcan

Am aflat printre primii de moartea cruntă, ne­dreaptă, ful­gerătoare a lui Pavel Gătăianţu. S-a întîmplat într-o zi de joi, 22 ianuarie, a. c. A făcut accident vascular cerebral. Abia împlinise, în luna precedentă, 57 de ani. Coincidenţă sau nu, tocmai îi citeam cartea lui proaspătă de poeme, Subiect rezervat, apărută în 2014 la editura „Libertatea” din Panciova şi, recunosc, mă amuzam copios. Rîdeam, dar nu ştiu, vorba aia, dacă era rîsul meu. Pavel scria o poezie atît de nebunească, de posedat euforic, grăbit, avid de viaţă, sex, alcool, măscări, trăsnăi, ceva ca în filmele seducătoare ale lui Emir Kusturica. Lua direct în şpiţ totul, ordinea impusă, fie de cutumă, fie de cultură, fie de istoria recentă sau mai îndepărtată, fie de morala domestică. Revolta lui demola cu poftă, de la limbaj începînd, unul scăpat liber, pînă la cele sfinte...mai departe

 

DIALOG

 

Încotro se îndreaptă spiritul?

interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Vincent Teixeira

Vincent Teixeira este un eseist şi poet francez, născut în Auvergne, la Saint-Flour, în 1969. Titular al unui doctorat în literatură franceză, obţinut la l'Université Censier-Paris III, a colaborat o vreme la revista „Digraphe”, condusă de Jean Ristat....mai departe

 

ARTE VIZUALE

 

Carmen Neamţu

Nu speraţi că veţi scăpa de teatru

Titlul acesta l-am împrumutat dintr-o carte de interviuri moderate de Jean-Philippe de Tonnac, N'espérez pas vous débarasser des livres (Editura „Grasset &Fasquelle”, 2009) , în care Jean-Claude Carrière şi Umberto Eco dialoghează despre soarta cărţii şi a lecturii. Eco plusează în discuţie şi e convins că noi cei de astăzi nu mai citim opera lui Shakespeare aşa cum a fost scrisă.... mai departe

 

 

Călin Lucaci

„Spaţii şi obiecte pentru nimic”

Anul trecut într-o zi de vineri, 14 noiembrie, mă îndreptam grăbit spre Muzeul de Artă Arad pentru a putea vedea, singur, în linişte, expoziţia artistului arădean Laurian Popa. Vernisajul a avut loc în data de 24 octombrie şi a adunat un public numeros, nu doar din Arad ci şi din Timişoara şi alte localităţi apropiate. Cred că a fost una dintre cele mai bune expoziţii de artă din ultimii ani organizată la Arad.... mai departe

 

Onisim Colta

Laurian Popa – realitatea marginală, virtuţile ei ascunse

La Muzeul de Artă din Arad se vernisa pe data de 17 octombrie 2014 o admirabilă expoziţie personală de pictură, desen, instalaţie şi obiect, semnată Laurian Popa, îndelung şi atent pregătită. Tema expoziţiei, lumea de forme, semne şi culori a artistului, cuprindea Spaţii şi obiecte pentru nimic . Această zonă a realităţii, marginală, sordidă, dar şi foarte ofertantă sub aspectul posibilităţilor de expresivizare, este terenul de explorare şi valorizare al multor artişti din istoria recentă a artei, în special....mai departe

 

ALBUM

Laurian Popa...mai departe

 

POEZIE

T.S. Khasis...mai departe

Iulian Boldea...mai departe

Gilda Vălcan...mai departe

Lucian Scurtu...mai departe

Geo Galetaru...mai departe

Eugenia Ponta Pete...mai departe

Miruna Deleanu...mai departe

 

 

PROZĂ

 

Cornel Nistea

Într-o zi sfântă

La indicator, când s-o luăm pe firul Văii Mari, s-a ridicat de pe bolovanul de acolo şi ne-a făcut disperată semn cu mâna să oprim.

– Nu cumva mergeţi la mănăstire? Stau aici de două ore şi toţi care au oprit au spus că nu merg într-acolo…

– Nici noi nu mergem la mănăstire, ne ducem în satul de sub munte....mai departe

 

RESTITUIRI

Lucian-Vasile Szabo

Sever Bocu – provocări istorice (VIII)

Spre Paris, via Kiev
Când se decide să străbată o mare parte din Europa, pentru a ajunge la Paris, unde să pledeze cauza românilor ardeleni şi bănăţeni, Sever Bocu ştie că se afla în pericol. Viaţa lui era în primejdie, aceasta venind din două direcţii. Prima era dată de debandada din fostul Imperiu Ţarist, aflat acum sub controlul bolşevicilor. Străbaterea Ucrainei, aflată intrată sub influenţa Austro-Ungariei, însemna riscul de a fi descoperit şi executat: ...mai departe

 

Iulian Negrilă

Personalităţi literare româneşti: Gavril Scridon (1922-1996)

L-am cunoscut la Facultatea de Litere a Universităţii din Cluj şi apoi cu ocazia diferitelor simpozioane filologice, fie la Cluj sau la Arad. A fost un reputat istoric şi critic literar, precum şi un valoros profesor universitar, la Universitatea din Cluj, originar din ţinutul Bistriţei. Urmează şcoala în localitatea natală, iar apoi liceul „George Coşbuc” din Năsăud.....mai departe

 

Adrian Dinu Rachieru

Octavian Doclin – 65

Octavian Doclin şi proiectul „Reflex”
Având drept deviză porunca de demult („şi ţine-te de Banat”) a protopopului Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg, mărturisită cu fală, poetul Octavian Doclin urmează, de fapt, spusele lui Mircea Eliade, marele istoric al religiilor notând undeva că „orice pământ natal alcătuieşte o geografie sacră”. Aşa cum, pentru Eliade, Bucureştiul a fost „centrul unei mitologii inepuizabile”, Terra Banatica , spaţiu excentric, creuzet etnic şi „răsfrângere particulară a europenităţii”, privită ca atare de mulţi analişti, îmbracă – pentru poetul din Doclin – aura sacralităţii. Mai mult, opina Cornel Ungureanu, pe axa Reşiţa-Oraviţa, Doclin (aşezarea) „ar putea fi...un centru al axei”.....mai departe

 

LECTURI PARALELE

 

Radu Ciobanu

Dintr-o lume absurdă

Unei astfel de cărţi, care cuprinde o suită de 18 epistole adresate de un tânăr disperat şi exasperat de o lume absurdă, bunului său prieten care a reuşit să evadeze în Franţa, e greu şi oarecum indecent să-i cauţi un titlu eclatant. Soluţia rezonabilă, la care au recurs şi cei care au conceput această ediţie, e un titlu banal şi neutru: Scrisori către Mihai . Se pare că destinatarul e cel care a avut buna idee de a publica aceste mesaje, dar refuzând să publice şi răspunsurile sale, pe motiv că n-ar avea valoare literară. E păcat, cartea ar fi fost probabil şi mai interesantă dacă reconstituia, chiar şi lacunar, dialogul epistolar....mai departe

 

Ioan Matiuţ

Alte vederi din Piatra Nordului

George Vulturescu este poetul datorită căruia Satu Mare se află la loc de cinste pe harta literară a României. În luna ianuarie 1990, a fondat revista POESIS, care, aşa cum o spune şi numele, a fost încă de la început un spaţiu de exprimare pentru poezie, în special pentru cea a optzeciştilor. Grupare din care face parte şi George Vulturescu. Revista a reuşit să supravieţuiască vremurilor potrivnice literaturii iar recent (2014) a sărbătorit 25 de ani de apariţii neîntrerupte....mai departe


Gheorghe Mocuţa

Un deprimist nou, vechi

Condiţia omului singur şi a semenilor săi. Îl cunosc pe Ioan Dehelan de peste 30 de ani şi ştiu că scrie poezie cu un anumit respect faţă de tradiţie. L-am aşteptat să apară cu un volum de debut, lucru care s-a întâmplat abia în 2013. Scrie egal cu sine şi constant, poemele lui mai apar din când în când în revistele literare, dar poezia lui nu a evoluat, e meditativ-deprimistă, monotonă şi îndelung supravegheată de ochiul versat al poetului.... mai departe

 

Gheorghe Mocuţa

Un tradiţionalist: Lazăr Magu

Familiarizat cu literatura şi cu practica ei, Lazăr Magu scrie o poezie tradiţionalistă, în sensul bun al cuvântului. Debutul întârziat (cu volumul Întrebări de toamnă , 2007) nu-l împiedică să publice în câteva cunoscute reviste literare: „Arca”, „Apostrof”, „Luceafărul” etc. şi să încerce să recupereze din handicap, publicând în câţiva ani cinci volume de poezie. Încă din Monologuri liturgice , volumul din 2009 el se un vădeşte un bun versificator, are cultură şi nu face gafe stilistice.... mai departe

 

Felix Nicolau

Un titlu pe care l-am invidiat

În opinia mea, Mega Sutra reprezintă cel mai puternic volum de versuri al lui Leonard Ancuţa. Îmi amintesc ce impresie a produs lectura unei părţi din manuscris într-un club bucureştean aglomerat: lumea era şocată, uimită sau pur şi simplu plângea de râs.... mai departe

 

Felix Nicolau

Madame Bovary nu-şi vede capul

În forţă revine Angela Nache-Mamier cu volumul scara b apartament 3 , Editura Vinea. Căsătorită în Franţa încă din 1987, poeta a fost oarecum uitată, deşi în anii '80, după ce fusese publicată de Geo Gumitrescu, era activă atât în presa culturală, cât şi la Cenaclul de Luni şi la „Cenaclul 19” de la Braşov, alături de Alexandru Muşina şi Gheorghe Crăciun....mai departe

 

Lavinia I. Olariu

Încă o iniţiere în infern

Există deja o bogată literatură a experienţei carcerale în comunism, însă acest subiect nu este nici pe departe saturat. Oricâte mărturii despre detenţie ar mai apărea, acestea nu ar putea fi resimţite ca futile sau redundante. Transcrierea memoriei traumatizate e singura compensaţie posibilă pentru cel care oricum, nu se poate vindeca. Și apoi, e esenţial să se construiască prin astfel de scrieri o memorie a unui regim totalitar, despre care tinerii nu ştiu aproape nimic, iar cei ce au trăit în acest regim îi ignoră ororile. De ce a fost posibil şi ce mutaţii în fibra umană sau poate profund românească...mai departe

 

Andrei Mocuţa

Trei povestiri noi de Salinger

După patru ani şi jumătate de la moartea scriitorului şi după 51 de ani de la publicarea ultimei sale cărţi (Dulgheri, înălţaţi grinda acoperişului şi Seymour: o prezentare ), publicului cititor îi este răsplătită aşteptarea cu un nou volum de Salinger, intitulat Three early stories . Prima reacţie este una de uimire, cum s-a putut produce acest eveniment editorial ţinând cont de faptul că Salinger a fost foarte strict în ceea ce priveşte condiţiile în care operele sale pot fi lansate pe piaţă?...mai departe

 

Ioan Tuleu

Dennis Deletant la Sighet

Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului i-a dedicat, anul trecut, un volum de aproape 400 de pagini eminentului istoric englez, Dennis Deletant, care s-a specializat în istoria recentă a României, activând ani mulţi la catedra de studii româneşti a Universităţii din Londra. Acest volum, Dennis Deletant la Sighet , din seria magiştrilor fondatori ai Memorialului Sighet şi ai Şcolii de Vară a fost precedat de cele dedicate altor personalităţi: Bukovski la Sighet , Curtois la Sighet şi Alexandru Zub la Sighet şi cuprinde contribuţiile istoricului britanic la Şcoala de Vară...mai departe

 

Petru M. Haş

Poetul şi Aurora

Poetul Vasile Mic (n. 1947), un poet din nordul României, are mistica unui fenomen ultramatinal, apariţia Aurorei sau momentul/evenimentul auroral. Talentat plastician, poetul desenează acest mister cosmic al luminii în tuşe captivante. Debutant în revista „Familia” de la Oradea (1974), poetul a colaborat la puzderie de reviste şi a editat destule cărţi. Un nume cunoscut al criticii literare, Ion Cristofor, îl socoteşte pe domnul Vasile Mic drept „unul dintre cei mai interesanţi poeţi iviţi în nordul ţării”. Criticul clujean pune poezia lui Vasile Mic sub semnul onorant al „discreţiei” şi timidităţii.....mai departe

 

Horia Ungureanu

Recitiri necesare

Nu de puţine ori, în ultimele două decenii, s-a pus problema rereceptării, reevaluării literaturii create la noi în perioada comunistă. A explicitării şi plasării în istorie a unuia sau altuia dintre scriitorii deveniţi „cazuri” după 1989, catalogaţi fie „expiraţi”, fie bănuiţi de „abdicare ideologică”, fie practicând o scriitură esopică, în care lectorul era invitat să citească în substrat, printre rânduri, cum se spune. „Aerul nou” impunea nevoia unei acţiuni de „salubrizare”, cerea o privire obiectivă, lipsită de partizanate de orice fel, la rece asupra operelor literare create în nefasta perioadă comunistă.... mai departe

 

Lucia Cuciureanu

Situaţiuni, măsline şi poporul ilir

Pentru mine, Ioan Groşan este autorul romanului O sută de ani de zile la Porţile Orientului apărut în patru ediţii, între 1992 şi 2007, carte care a şi obţinut Premiul de proză al USR. Faima lui a început de aici. Deşi volumul de povestiri Caravana cinematografică , nuvela Trenul de noapte şi romanul Un om din Est , traduse în mai multe limbi, sunt la fel de cunoscute. Fără îndoială, Ioan Groşan este unul dintre cei mai valoroşi prozatori pe care îi avem. Volumele lui sunt aşteptate ca pâinea caldă. Noua sa carte* e subintitulată Amintiri şi chiar evocări sunt, care „depun o mărturie despre o anumită atmosferă... mai departe

 

Octavian Mihalcea

Urmele flagelării

Aşa cum ne-a obişnuit, şi în Asta nu este viaţa mea (Polirom , Iaşi, 2014 ) , Marta Petreu Petreu introspectează cu maximală acuitate abisuri existenţiale ce ţin de un bineştiut fior intim. Această eternă reîntoarcere , parcă în registru plutonic, generează scenarii situate sub strivitorul semn al penitenţei, cu nelipsitele traume, niciodată uitate. Urmele flagelării au fost şi încă mai sunt vizibile. Totul se petrece într-un cadru panteist à rebours, purtând nelipsitul văl nocturn, aneantizant: „Cerul s-a lăsat la pământ/ Stau ca papura deasupra apei încreţite de vânt....mai departe

 

Constantin Butunoi

Întoarcerea la natură – soluţia salvatoare

Monica Rodica Iacob, prezenţă discretă în presa literară, este nelipsită de la principalele evenimente culturale ce au loc în viaţa urbei. Membră a U.S.R. din anul 2008, a debutat editorial cu volumul Alpha 87 , Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1987. Tăcerea care a urmat a durat până în 2005 când îi apare Cincizeci de poeme despre curtea interioară ...mai departe

 

Petre Don

Poemul răzvrătit

Otilia Ţigănaş debutează aproape simultan cu două cărţi: Poezii vânate de fisc – carte, evident, de poezie şi Femeia cu şapte pălării – proză scurtă. Despre cartea de proză vom opina cu altă ocazie, acum ne vom apleca atenţia spre Poezii vânate de fisc . Scrisă de Otilia Ţigănaş la maturitate, la o vârstă la care de regulă un scriitor îşi desăvârşeşte cariera literară, cartea de faţă scanează trăirile unui eu persecutat de sinceritate, care alungă cu mult curaj şi bărbăţie falsa pudibonderie...mai departe

 

Petre Don

Nirvana – repausul de după zbatere

Cartea lui Eugen Dorcescu apare ca un reflex de găsire a păcii de după decesul soţiei sale, Olimpia Berca, critic şi istoric literar. Relaţia Olimpia Berca-Eugen Dorcescu a fost una pu ternică, covârşitoare şi iremediabilă. Dacă Beatrice nu l-a cunoscut pe Dante, iar dragostea lui Dante, deşi reală, era doar în sufletul şi imaginaţia sa, dragostea lui fiind una platonică, Eugen Dorcescu şi-a trăit dragostea efectiv, soţia lui dovedindu-se a fi reala lui jumătate din întregul comun. Nirvana lui Eugen Dorcescu este o postbiografie a iubitei, carte alcătuită din 30 de poeme-elegii, precedate de un Prolog (Nirvana ) şi care se încheie cu un Epilog, o interpretare personală a a Psalmului 22/23 din Vechiul Testament:...mai departe

 

Geo Galetaru

„Insomnia cuvintelor” sau fascinaţia iluziei

Volumul de debut al Denissei Huzum, Insomnia cuvintelor , apărut recent al Editura Eurostampa din Timişoara, în condiţii grafice de excepţie, propune un parcurs liric de mare forţă, realizat printr-un melanj inspirat de afectivitate şi reflexivitate. Cele două componente, subtil dozate, se susţin reciproc, configurând o reţea imagistică de o frapantă expresivitate, ca-ntr-un joc de oglinzi ce-şi trimit, una alteia, fasciculul ideatic....mai departe

 

Dana Nicoleta Popescu

Parabole despre artă

Sensibilitatea cerebrală a Iuliei Sala a fost remarcată încă de la debut, volumul de nuvele Casa cu pereţi de vânt (Editura „Clusium”, Cluj, 2003) fiind premiat de Uniunea Scriitorilor şi apreciat de exegeză. Livius Petru Bercea (Scriitori şi cărţi , Editura „Nagard”, Lugoj, 2008) nota interesul prozatoarei pentru multiplele manifestări ale firescului uman, latura tragică a existenţei şi obiectele care stabilesc cu oamenii legături dincolo de regnuri. Delia Ungureanu („Observator cultural”, nr. 260, 2005) remarca personajele transformate în obiecte textuale şi ontice, asupra cărora pluteşte sentimentul tragic al lipsei de identitate....mai departe

 

PRE-TEXTE

Constantin Dehelean

Despre plagiat

Plajele culturale, cu începuturi la Aristotel şi Platon, sau cele ale ştiinţelor fizice, cu începuturi la Newton şi Einstein, au fost parcurse sistematic sau în galop, plaje presărate cu numeroase interpretări, unele interesante şi grave, altele grave şi suspicioase, şi altele în goana după celebritate ori senzaţional, cu puternice puseuri de plagiat, puseuri însoţite, de multe ori, de umori dintre cele mai diverse. Nu vom trece în revistă aceste parcursuri, însă vremurile noastre integraţioniste şi integraliste au pus problema plagiatului cu multă seriozitate....mai departe

 

GLOSE

Romulus Bucur

Două feţe ale monedei: Mistică & Tehnică

Cartea de faţă* are o dublă rădăcină, pornind din statutul ambivalent al autorului: scriitor (poet, dublat de o solidă conştiinţă teoretică şi critică) şi universitar (supus de asemenea unei duble rigori, intelectual-academice pe de o parte, administrative pe de alta – necesitatea de a publica rezultatele cercetării de specialitate). De unde şi structura ei, cumva de sandwich: între o introducere ‘teoretică' (rostul ghilimelelor va fi explicat ulterior) şi o concluzie ce pledează pentru reconcilierea, reunificarea culturii umaniste şi a celei tehnico-ştiinţifice, între cultură şi civilizaţie...mai departe

 

CONTACT

Paul Vinicius, Nopţi la maximum, dimineţi voalate ...mai departe

Felix Nicolau, kamceatka time IS honey, poezii bilingve ...mai departe

Domnica Pop, Mecanica frigului, poeme ...mai departe

Ion Cocora, Viaţa într-un lacăt ...mai departe

Amelia Stănescu & Petru M. Haş, Babilon – premeditarea ...mai departe

Regéczy Szabina Perle, A tegnap költészeteből ...mai departe

Monica Rohan, translucid ...mai departe

Alex Ştefănescu, Texte care nu folosesc la nimic ...mai departe

Radu Ciobanu, Între dezastre şi miracole. Lecturi empatice ...mai departe

Cristian Ghinea, Zece pentru Lugoj. O istorie neconvenţională a Lugojului ...mai departe

Sorin Dumitrescu, Tablou cu orbi. Metalingvism şi marginalizare, In memoriam Nichita ...mai departe

Valeriu Drumeş, cu Diogene (versuri) ...mai departe

Nuţa Crăciun, Cuvinte de îmblânzit mâinile ...mai departe

 

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

Giovanni Rotiroti

Cealaltă oglindă a libertăţii: Emil Cioran şi Gherasim Luca faţă în faţă

A alătura numele lui Emil Cioran de cel al lui Gherasim Luca poate să pară hazardat sau cel puţin neobişnuit. Primul s-a impus în Franţa în perioada de după război drept unul din cei mai importanţi gânditori moralişti din toate timpurile. Vocaţia sa, convulsivă şi nihilistă, a fost deseori însoţită de o extraordinară măiestrie stilistică, pătrunsă de o înţelepciune paradoxală care ia naştere începând cu atracţia existenţială pentru eşec şi capitularea finală a subiectului...mai departe

 

SEMNEAZĂ ÎN NR.1-2-3 (298-299-300), 2015...mai departe